Кластери

Серверный кластер

SOLTI проєктує, налаштовує та обслуговує серверні системи: як короративні сервери, які спочатку були призначені для індивідуальної роботи, так і групи серверів, які працюють разом і виконують спільні завдання.

Поява інтернету дозволило бізнесу освоїти нові напрями. Торгівельні площадки, дистанційний банківський сервіс, особисті кабінети користувачів державних відомств, електронний запис до медичних установ примушує задуматися про безперервну роботу та цілодобовому доступі до інтернет-сервісів. Один комп’ютер не здатен впоратись з таким навантаженням. Несправності та збої призводять до простоювання, викликають невдоволення клієнтів і призводять до фінансових втрат.

Для вирішення цієї проблеми SOLTI пропонує скористатися технологією кластеризації (организації кластера серверів). Кластер не можна придбати в готовому вигляді. Кожний із них – рішення, яке індивідуально налаштовується.

Кластер – група серверів (ноди), які об’єднані в єдиний програмно-апаратний ресурс із централізованим керуванням за допомогою високошвидкісних комунікаційних ліній для вирішення спільних завдань.

Кластер забезечує рівень надійності та високої продуктивності, який неможливий під час використання одиничного сервера. Якщо один із серверів виходить з ладу, завдання, які він виконував, продовжує виконувати інший сервер і працездатність цільної системи відновлюється. За рахунок специфічної організації роботи в кластері, система сприйматься користувачем, як єдиний ресурс і тимчасова втрата рацездатності ноду непомітна.

Надійність, яку забезпечує кластер, сягає 99,999%, і простоювання може бути зменшено всього до 5 хвилин на рік.

Види кластерів

Відмовостійкий

У відмовостійкому кластері (High-Availability cluster – HA) висока доступність досягається за рахунок відключення можливих точок відмови.

Застосовується: торгові інтернет-площадки, безперервне виробництво, банківська та біржева сфери

Переваги:

  • висока доступність сервисів та додатків
  • надійність
  • зменшення втрат через простоювання

Балансувальний

У балансувальному кластері (Load balancing cluster – NLB) отримати високу продуктивність дозволяє служба розподілу мережевого навантаження, яка встановлена на кожному сервері. Повідомленя про неполадку вузла (на приклад, кластеру файлових серверів, або кластеру серверів баз даних) запускає процес переконфігурації системи.

Застосовується: у білінгових сервісах операторів мережевого зв’язку, веб-хостинзі.

Переваги:

  • масштабованість
  • недорогі ноди стандартної архітектури

Обчислювальний

В обчислювальному кластері (High-Performance Computing cluster – HPC) об’єднані модулі з високошвидкісними процесорами, високошвидкісні комунікації та ПЗ спеціального призначення. Така конфігурація призначена для виконання ресурсномістких завдань у промисовому комплексі та науково-дослідницької діяльності.

Застосовується для аналізу даних Big Data, вивчення потенціалу нейронних мереж і штучного інтелекту.

Переваги:

  • висока продуктивність
  • можливість паралельних обчислень
Технології побудови кластера

ACTIVE-ACTIVE. Задіяні ноди рівних пріоритетів. У випадку збою робочі функції розподіляють між собою ті дієві вузли, що залишилися. Після усунення несправності передбачено автоматичне відновлення первинної схеми роботи

Недолік: необхідність використання спеціального прикладного кластерного ПЗ

Перевага: збільшення швидкості виконання завдання.

ACTIVE-PASSIVE. Універсальний за часткової експлуатації робочих потужностей. Пасивний моуль функціонує в автономному режимі. Підключення відбувається з прийнятим сигналом відиови основного серверу. Після ліквідаці дефекту адміністратор повертає систему до початкового стану

Недолік: неможливість приросту швидкості завдань.

Перевага: реалізація кластеру можлива за рахунок вбудованих механізмів ОС.

Приклад впровадження
Харьковский городской совет

Побудова відмовостійкого кластеру віртуальних машин для Харківської міської ради

Замовником було поставлено завдання проєктування, побудови та налаштування відмовосійкого кластеру віртуальних машин для організації корпоративної «хмарної» інфраструктури картографічної системи.

Побудовано двохвузловий кластер на базі серверів HP. У кластері розгорнуто віртуальне середовище з використаням Microsoft Hyper-V. Створено інформаційну структуру для коректної інтеграції геоінформаційної системи. Установлено зовнішню систему зберіганняданих і керувальний комутатор третього рівня. Виконано налаштування інструментів управління серверами, СЗД і ДЖБ.

Детальніше

Потрібна консультація?

Дзвоніть за телефоном +38 (057) 765-84-00 чи залиште свій номер/пошту. Ми з Вами зв’яжемося    Сертифікати